Čtyři vzdělávací programy pro učitele a ředitele škol

Nabídka kurzů a jejich obsah

9:00–10:30 Osobní analýza současného hospodaření s časem
Klasické znaky špatného řízení času
Stanovení vlastních cílů a priorit
Čas a životní rovnováha – Diagnóza času
10:30–10:45 Přestávka na občerstvení
10:45–12:15 Principy IV. generace Time Managementu
Jak poznat důležitost jednotlivých činností – priority management
Plánování činností a práce
12:15–13:00 Oběd
13:00–14:30 Neefektivní využívání pracovního času – návody, jak je eliminovat
Žrouti času a kroky k jejich odstranění
Efektivní porady a telefonování
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení
14:45–15:30 Možnosti obnovování energie a nalezení životní rovnováhy
Můj plán pro práci s časem
Závěrečná diskuse: odpovědi na dotazy

9:00–10:30 Principy asertivní komunikace jako komunikační techniky
Začínáme od sebe – chování, ke kterému máme sklon
Umění se prosadit a přitom nenarušit dobré vztahy
Co dělat, když druhá strana nechce slyšet
10:30–10:45 Přestávka na občerstvení
10:45–12:15 Jednání s iracionálním, destruktivním, agresivním, nekompetentním partnerem
Obtížné rozhovory – které to jsou pro mě a proč?
5 kroků v přípravě na obtížný rozhovor
Sdělování informací, s nimiž vnitřně nesouhlasíme
12:15–13:00 Oběd
13:00–14:30 Odmítnutí neoprávněných požadavků – jak říkat NE
Emoce v komunikaci a jejich zvládání
Manipulace a obrana proti ní
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení
14:45–15:30 Léčky a pasti v komunikaci – jak je rozpoznat a čelit jim
Můj plán pro zlepšení obtížné komunikace
Závěrečná diskuse: odpovědi na dotazy

9:00–10:30 Vlastnosti, které jsou projevem dobrého manažera
Role manažera a ředitele
Analýza mého stávajícího stylu vedení, její plusy a mínusy, rizika
10:30–10:45 Přestávka na občerstvení
10:45–12:15 Styly vedení a jak je používat
Jaký je rozdíl mezi řízením a vedením
Situační vedení podle průběhu času, praxe a typu podřízeného
12:15–13:00 Oběd
13:00–14:30 Jak zadávat a cíle a úkoly – technika SMART
Týmová komunikace – jak ovlivňovat výkon
Delegování úkolů, jeho zásady a časté chyby
Zpětná vazba k lidem a jak na ni
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení
14:45–15:30 Pozitivní kritika jako nástroj vedení
Zásady vedení rozhovorů se zaměstnanci
Můj plán pro upevnění dovedností v oblasti vedení lidí
Závěrečná diskuse: odpovědi na dotazy

9:00–10:30 Co očekáváme od zvýšení motivace učitelů a pedagogických pracovníků?
Práce pedagoga – poslání nebo zvyk?
Hodnotové systémy, motivační stupně, potřeby a různé typy lidí
Motivace jednotlivce a motivace školního týmu
Demotivace, vyhoření
10:30–10:45 Přestávka na občerstvení
10:45–12:15 Typy pracovníků ve škole, problémoví lidé
Motivační nástroje, jak zacílit motivaci
Jak motivovat bez peněz?
12:15–13:00 Oběd
13:00–14:30 Loajalita nebo výkon, metody zvyšování loajality
Pozitivní a negativní motivace
Jak chválit a jak kritizovat pedagogické pracovníky
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení
14:45–15:30 Jak žít šťastně, vyrovnaně a sebevědomě aneb umění sebemotivace
Proaktivita a reaktivita lidí
Můj plán pro dobré motivování učitelů
Závěrečná diskuse: odpovědi na dotazy

Akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Doporučení spokojených absolventů

Školení pod vedením paní Lamešové se nám velmi líbilo a bylo pro nás přínosné. Paní Lamešová je zkušený odborník a rozhodně věděla, o čem mluví. Velmi pěkně propojovala teorii s praxí, tudíž jsme si mohly hned konkrétně představit situace reálně se dějící se v naší profesi. V závěru jsme si vyzkoušely vedení rozhovoru s „rodičem“, při kterém jsme byly lektorkou natáčeny na videozáznam, který jsme následně rozebíraly a mohly se tak poučit ze svých chyb.
Barbora Nedvědová, učitelka, MŠ Přetlucká
Školení komunikačních dovedností učitele s rodiči bylo velice inspirativní. Paní lektorka Lamešová jej vedla osobitě. Její přátelské a charizmatické vystupování v člověku vyvolalo pocit důvěry a chuť naučit se novým dovednostem. Školení probíhalo ve známém prostředí a kolektivu, tudíž se odboural ostych a stud. Díky vlastním videonahrávkám simulovaných situací jsme mohli sami zhodnotit své vystupování, způsob řešení konfliktů s rodiči i vlastní řečový projev a tím se v budoucnu zamyslet a dopředu se připravit na efektivní vedení rozhovoru s rodiči „našich“ dětí.
Zuzana Pavelková, učitelka, MŠ Přetlucká