Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

A.C. Clarke

Jak pracuji

Jedná se vždy o individuální práci podle požadavku klienta nebo klientky na principu pozitivní psychologie. Nejprve spolu identifikujeme potřebu či nedostatek, kterou pociťujete, zamyslíme se nad cílovým stavem, který je pro vás důležitý, pak zvolíme vhodnou metodu a postup, který nejlépe povede k vyřešení problému.

Má práce je založena na maximálním respektu k vaší osobnosti, dobrovolné a svobodné volbě a vzájemné důvěře.

Na první setkání není třeba se nijak zvlášť připravovat. Vzájemně se pokusíme zmapovat vaše aktuální potíže a najít možné řešení a pomoc. Počet dalších případných setkání záleží na oboustranné domluvě a potřebě další péče. Diskrétnost a respekt k soukromému charakteru sdělených informací je podstatou mé práce.

V čem vám mohu pomoci jako poradce nebo terapeut

Každý jsme tím nejlepším odborníkem na vlastní život. Vytváříme životní příběh, radujeme se z něho nebo trápíme, ale především jsme za něj plně odpovědni. Nikdo ho nemůže ovlivnit a prožít lépe, než my sami.

Někdy se však stane, že ztratíme orientaci sami v sobě či ve světě, jsme nerozhodní, nemáme sílu, nevíme, jak řešit problémy, které se nás dotýkají. V takovýchto situacích jsme více zranitelní a potřebujeme pomoc nebo radu. Někoho, kdo by nás doprovázel temným lesem.

Těžké a někdy bolestné životní situace nás mohou učit, nově se orientovat v sobě i v prostředí, v kterém žijeme, nepřestat se rozvíjet, žít plným, harmonickým, smysluplným a dobrým životem, cítit se šťastní a silní. To je přirozená potřeba každého člověka.

Nemusíme žít s problémy, můžeme je začít efektivně řešit. K tomu ale potřebujeme zbavit se stresu, napětí a všech negativních emocí. Odměnou nám bude plnější, spokojenější a zdravější život. Navíc zjistíme, že náš mozek umí víc, než jsme si kdy mysleli. K dosažení těchto cílů však je v prvé řadě třeba zbavit se stresu a jeho důsledků.

V PORADENSTVÍ A TERAPEUTICKÉ PRÁCI VYUŽÍVÁM VÍCE TECHNIK,
KTERÉ DLE POTŘEBY OPTIMÁLNĚ KOMBINUJI TAK, JAK TO STAV A OSOBNOST KLIENTA VYŽADUJE.
PRACUJI S OSOBNÍ ENERGIÍ ČLOVĚKA I S JEHO SPIRITUÁLNÍM ROZMĚREM.

Moje metody a přístupy:

CO VÁS NAUČÍM – Vyladit se na energii TATTATUO a tím zlepšit své zdraví a úspěšnost ve všech oblastech života, protože budete umět opustit své současné stresy a nahradit je radostí.

S ČÍM BUDEME PRACOVAT? – TATTATUO je původní energií Univerza, kterou znali všichni lidé přes svoji Duši. TATTATUO můžeme v sobě oživit, seznámit se s jeho symbolem a znovu se napojit. Tak nalezneme klíč ke svému současnému životu. Výhoda spočívá v tom, že metoda efektivně nalézá a řeší příčinu dnešních problémů

VYLADĚNÍ SE NA TUTO ENERGII NÁM POMŮŽE v osobním růstu, zvýší hranice našich možností v práci i v osobním životě, protože nás postupně zbaví bolesti těla, psychických bloků, obtížných myšlenek a stresu. Odhalíme svůj skrytý potenciál, zvýšíme odolnost vůči zátěži, odhalíme zdroje své síly, lépe si udržíme vysokou osobní energii i při psychické a emocionální zátěži.

Více na www.lamesovatattatuo.cz

Spiritual Response Therapy je systém duchovního léčení, s jehož pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Principem je zjišťování negativních energií, bloků a zátěží, odstranění těchto negativních programů a uvolnění nahromaděné negativní energie z minulosti. Upozorňuje zároveň na nutnost změny vlastního vědomí, negativního jednání, myšlení a přijmutí odpovědnosti každého za sebe sama. To je důležitý předpoklad na to, aby se staré problémy už nevracely.

SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, s jehož pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Principem je zjišťování negativních energií, bloků a zátěží, odstranění těchto negativních programů a uvolnění nahromaděné negativní energie z minulosti. Upozorňuje zároveň na nutnost změny vlastního vědomí, negativního jednání, myšlení a přijmutí zodpovědnosti každého za sebe sama.

Odstraní se tak blokující energie, které komplikují život. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem.

Metoda One Brain (Jednotný mozek) je součástí koncepce Tree in One (Tři v jednom). Při terapii touto metodou se využívá kineziologických postupů, které pomocí svalového testu umožňují komunikaci s mozkovými hemisférami a určují stresové bloky uložené v podvědomí. Důležitá část metody je možnost věkové regrese, kdy se mozek při plném vědomí může vrátit do okamžiku vzniku stresu, který v současnosti komplikuje život klienta.

Odstraňování stresových bloků v podvědomí spočívá v jejich nalezení, převedení do vědomí a upravení pomocí jednoduchých korekcí. Výhodou metody je jednoduchost, komplexnost, časová nenáročnost a velký rozsah problémů, které je schopna odstranit nebo podstatně zlepšit.

Narušení, zablokování energetických toků nastává při nemoci nebo stresu, ale i třeba kvůli traumatům z dětství uloženým v podvědomí. Tím se vytvářejí nejrůznější psychické či fyzické problémy, které se mohou stát chronickými. Mozek jako počítač zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí po současnost, včetně stresujících či nepříjemných zážitků. Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a jemnými technikami – jednoduchými pohyby, doteky či masážemi, popř. světelným působením přerušený energetický tok obnovit. Tato změna se následně projeví zlepšením svalové reakce.

Kineziologie tedy využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu. Je to tedy metoda naprosto objektivní, v některých zemích ji pro pacienty hradí zdravotní pojišťovny.

Koučink (angl. coaching) je efektivní nástroj k dosahování životních a profesních cílů, k všestrannému rozvoji člověka. Pokrývá oblast osobního života (life coaching) i profesní dráhy (job coaching). Koučování jako metoda objevuje a pomáhá využívat potenciál klienta, a násobí tak jeho výkon.

Kouč pokládá klientovi vhodně mířené otázky a plně mu naslouchá, pomáhá mu tak uvědomit si a překonat překážky, které brání plnému využití vlastních sil. Odhalením a vyřešením potíží je klient schopen dalšího rozvoje a osobního či profesního pokroku. Kouč má vždy za cíl osobní, profesní a celkovou životní spokojenost klienta. Koučink pomáhá zvyšovat motivaci, překonat nedostatek vytrvalosti, úzkost a strach, odbourává neustálé odkládání činností, podporuje sebejistotu.

Více zde

Co je možné těmito metodami řešit:

 • problémy v zaměstnání nebo podnikání
 • stresové prožívání a přetíženost, syndrom vyhoření
 • problémy s učením, soustředěním, nevyrovnaností
 • únava, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
 • nadváha, potíže se stravováním u dětí i dospělých
 • nechuť do života, pocit manipulace
 • příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy
 • umožnit tělu, aby se samo lépe regenerovalo a tak zlepšit stav mnohých nemocí
 • neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo
 • nízké sebehodnocení
 • pocit selhání, pocit, že do tohoto světy nepatřím, jsem zde zbytečný
 • potíže v intimním životě a mezilidských vztazích
 • současná rodina, vztahy rodičů a dětí
 • jak dosáhnout úspěchu
 • řešení problémů, krizových a životně náročných situací
 • protistresová poradna