Všechny naše sny se mohou splnit – máme-li odvahu se jim věnovat.

Walt Disney

Koučování a odborný rozvoj lidí

V každém z nás je ukrytý potenciál, který často sami nejsme schopni plně otevřít a využívat. Někdy je důvodem přepracovanost, životní nebo pracovní stereotyp či neznalost sama sebe.

Proto je v konkrétní situaci efektivní využít podpory nezávislé osoby – kouče, mentora nebo poradce, který ovládá techniky odkrývání silných a slabých míst naší osobnosti, směřování k vizím a cílům, práce s osobní energií a motivací, zvyšování odolnosti nebo tréninku dovedností, které potřebujeme zlepšit.

Nabízím různé možnosti pro práci na vašich tématech. Výsledkem naší společné práce bude vaše hlubší sebepoznání, které je základem pro dobrou práci se sebou i s druhými lidmi. Zvyšujeme tak svoji výkonnost, ale hlavně schopnost seberealizace, která je důležitým motorem našeho života.

1. Mentoring

Mentoring – je způsob podpory a zvyšování kompetencí jednotlivců v životě i v zaměstnání. Můžeme si ho představit jako vztah mezi mentorem a mentee, kdy mentor je obvykle starší a zkušenější člověk, který je připravený svou odborností, praxí a zkušenostmi radit méně zkušeným lidem. Pomáhá svému svěřenci zvýšit sebevědomí, profesní chování a schopnosti, pomáhá mu v kariéře, nabízí mu zkušené rady a mnoho dalšího.

Provázet lidi  v jejich  učení a rozvoji, předávat  své zkušenosti  je RADOST A OBOHACENÍ. Je to fascinující  proces, který naplňuje mě i moje partnery v roli mentees.

2. Koučování

V koučování se zaměřuji na osobní, rodinný i pracovní život, kdy podporuji klienty nejen k dosažení profesních cílů, ale také k rozvoji jejich osobního potenciálu.

První fází koučování je stanovení cílů a přání. V další fázi se věnujeme společnému hledání možností, jak dojít ke splnění cílů. V průběhu celého procesu je velice důležitá zpětná vazba klienta a kouče.

Závěrečná část koučování obsahuje celkové vyhodnocení a stanovením vhodných opatření do budoucna.

Význam koučinku

Koučovací přístup představuje nový přístup k lidem, jejich vedení a řízení včetně vztahu k sobě samému. Koučování obecně zlepšuje v člověku jeho sebevědomí, sebedůvěru a vztah k sobě, změní jeho vztah k druhým. Koučování umožní, aby člověk mohl objevit a pojmenovat svůj potenciál sám.

Pro koho je koučink vhodný?

Pro toho, kdo se při hledání řešení zaměřuje do budoucnosti, je ochoten aktivně pracovat na svých tématech a je motivovaný plnit krok za krokem plán, který si spolu s koučem nastaví.

Jakými tématy se s klienty zabýváme

 • motivování podřízených
 • práce s týmem
 • problémoví zaměstnanci
 • stres a vyhoření
 • adaptace na změnu manažerské pozice
 • rozhodování o změnách, vyrovnání se se změnou
 • řešení konfliktů a sporů na pracovišti i v osobních vztazích
 • předcházení riziku vyhoření
 • hledání osobní motivace
 • řešení krizí, vyjasnění priorit a cílů
 • práce s časem
 • vytvoření dobré rovnováhy mezi osobním a profesním životem
 • osobní a osobnostní rozvoj

Co koučink je

Koučink (angl. coaching) je efektivní nástroj k dosahování životních a profesních cílů, k všestrannému rozvoji člověka. Pokrývá oblast osobního života (life coaching) i profesní dráhy (job coaching). Koučování jako metoda objevuje a pomáhá využívat potenciál klienta, a násobí tak jeho výkon.

Kouč pokládá klientovi vhodně mířené otázky a plně mu naslouchá, pomáhá mu tak uvědomit si a překonat překážky, které brání plnému využití vlastních sil. Odhalením a vyřešením potíží je klient schopen dalšího rozvoje a osobního či profesního pokroku. Kouč má vždy za cíl osobní, profesní a celkovou životní spokojenost klienta. Koučink pomáhá zvyšovat motivaci, překonat nedostatek vytrvalosti, úzkost a strach, odbourává neustálé odkládání činností, podporuje sebejistotu.

Co koučink není

Výuka nových dovedností

Rozhodování a hledání řešení za klienta

Přebírání odpovědnosti

Poradenství, mentoring

Názory účastníků koučovacích setkání

Koučing mi pomohol lepšie pracovať s prioritami a zmenil mi perspektívu s akou sa pozerám na každodenné operatívne úlohy. Bol neoceniteľný pri nájdení najvhodnejšej cesty a adaptácie zmien a nových postupov u nadriadených aj podriadených.
Peter Slávik, Product Group Manager
Koučink od paní Lamešové mi velmi pomohl jak v osobním, tak v pracovním životě. Obzvlášť ocenuji profesionální přístup a zaměření na individuální potřeby klienta. Mohu vřele doporučit.
Jakub Vondráček, SCM manager
S pani Lenkou Lamešovou som veľmi spokojný, oceňujem profesionalitu, široký rozhľad a časovú flexibilitu. Počas nášho kaučingu sme rozpracovali a vyriešili niekoľko problémových situácií. Lenka je trpezlivá ale dôsledná a systematicky ma doviedla k cieľom, ktoré sme si stanovil na začiatku. Ani koučing cez Skype nebol prekážkou a odporúčam ho všetkým zaneprázdneným alebo príliš vzdialeným od Prahy či Brna.
Miroslav Tobiáš, obchodný riaditeľ
Velice doporučuji paní Lenku a její koučování, které je vedeno na velice profesionální a praktické úrovni. Především mi pomohl velice v rozvoji v profesním i osobním životě, kde díky danému koučování jsem byl schopný přesně si definovat profesní a osobní cíle a pojmenovat problémy a překážky které tomu brání. Následovně díky paní Lamešové a jejímu velmi empatickému a trpělivému přístupu, postupně pomohla mě nasměrovat na cestu, díky které se začali řešit problémy, odstraňovat překážky a plnit cíle. Všem velmi doporučuji!
Luboš Souček, BC Consultant, MIBCON a.s.

3. Trénink paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový joggingKaždý máme mozek, ale ne každý víme, jak jej efektivně využít. Potenciál mozku využíváme z 6 – 10%. Proč? Nikdo nám nedal návod, jak jej lépe využívat. Kolikrát denně zapomenete na naprosto běžné věci? Zapsali jste si telefonní číslo a dnes nevíte, komu patří? Drobné nedostatky, ale jak dokážou zkazit náladu…
Porouchané auto dáme do servisu. Co ale uděláme s poruchovou pamětí? Paměť se dá trénovat a my si ukážeme, jak na to.

Nabízím možnost objevit svůj vlastní potenciál a naučit se ho plně využívat ve svůj prospěch. Objevte skryté možnosti svých schopností a schopnosti lidí, se kterými spolupracujete. Naučte se efektivně využívat kapacitu své paměti, zlepšete proces zapamatování, rozviňte smyslové vnímání a naučte se pracovat s myšlenkovými mapami. Cílem interaktivního tréninku je také osvojit si taktiky, jak pracovat s únavou a pasivitou, která nám brání v rozvíjení pozornosti a myšlení.