Umím pomáhat lidem v jejich trápení, bolestech a smutku. Umím pro ně najít tu nejlepší metodu, jak obtíže zvládnout, najít cestu k uzdravení těla, ducha i mysli, ke klidu a harmonii.
Neuměla jsem to vždy. Původně jsem byla ekonomka, manažerka, vedla jsem lidi a procesy. Ale je to už 25 let, kdy jsem cítila, že to není pravý důvod, pro jsem na světě – a začala jsem cestu pracného hledání, co je tedy tím smyslem. Prošla jsem mnoha výcviky a vzděláváním, poznala terapeutické a osobnostní techniky a metody. Z nich jsem postupně sestavila možnosti, jak efektivně pomoci tam, kde chce klient nebo klientka hledat řešení a má do něj energii.
Pak je naše spolupráce účinná a rychlá, věci se posouvají a lidé se lépe cítí. Není to na lusknutí prstem, ale vždy každý máme volbu něco pro sebe nebo blízké udělat. Pokud cítíte tuto potřebu, pomůžu i vám.
Dostala jsem dar najít v životě své místo a smysl v pomoci druhým.