Doba je dnes plná emocí.
Sotva jsme (někteří) vylezli z ulit dvouletého covidového strachu, podporovaného mediální propagandou a politickým chaosem, valí se na nás další, tentokrát válečná traumata a hrůzy z Ukrajiny.
Není snadné neprožívat emoce, vždyť v paměti našich rodičů a prarodičů je uložena válka i dvojí okupace Československa, bolesti, smrt. Média se nyní opět chopila celodenního informování o bojích, zemřelých, uprchlících a dalších smutných věcech. Sama cítím, jak se mě to dotýká, je mi úzko z toho, že je i dnes jednoduché pro násilníka překročit hranice jiného státu a nechat své vojáky zabíjet jiné lidi. Žijeme si pohodlně své životy a najednou se něco stane a přijdeme o ně.
Nesmíme se ale nechat ovládnout panikou a strachem. Tento stav v nás spouští stresovou reakci a pak přestáváme jednat racionálně, propadáme se více do negativních pocitů, bezmoci, cítíme se stále hůř a hůř. Sledování televize, sociálních sítí, rozhlasu tyto destruktivní pocity ještě nabuzuje a podporuje. Je potřeba mít informace, co se děje, něco udělat, pomoci, kde můžu – a pak vše vypnout a jít ven, do práce, být s rodinou, dělat něco, co mám pod kontrolou a co mi odvede myšlenky od spouštěčů stresu. Nyní je doba, kdy musíme být silní, samostatní, odpovědní za své pocity a činy. Ani stát, vláda, armáda, politici, média, nikdo není odpovědný za můj život. Jsem to jen já a já si také vyberu, jak se chci cítit ve složité době plné napětí, strachu a manipulace.
Všem, kdo to vidí podobně, posílám vzkaz – “ Vyzýváme vás, abyste sjednotili svou sílu a tím sami sebe pozvedli na úroveň čistoty a pomoci. Začněte okamžitě vysílat Tattatuo jako energii Lásky, která výsledně přináší Štěstí. Vysílejte kdykoliv, protože se vytvořil proud energie pomoci a vy se na něj prostě jen napojte. Přispějete k posilnění toho, co je nutné a potřebné. Život je přece to nejcennější, co člověk dostal. Mocní agresoři Lásku vyměnili za nenávist a tato emoce je zničující i pro ně. Proud Lásky půjde i přes území agrese a udělá přesně to, co udělat má. Nezatěžujte se energiemi strachu, buďte naplněni energií Tattatuo“.
0
Oslovení lidé
0
Zájem
Skóre distribuce
Propagovat příspěvek
To se mi líbí

 

Okomentovat
Sdílet