Aby se žena cítila dobře jako partnerka a matka, je důležité, aby si postupně našla a vyřešila svá zraněná ženská témata. V našich emočních vzorcích a vzpomínkách uložených v podvědomí a nevědomí je množství traumat, spojených s výchovou, vztahem k matce či otci, nefunkčních rodinných vzorců a systémů přesvědčení, zklamání z předchozích partnerství, mnoho pocitů – nesmím selhat, je potřeba být dokonalá, nejsem dost dobrá, co když se nebudu líbit, co když to zase nezvládnu…
Pokud se žena zmítá v nejistotách a nedořešených záležitostech, stojí jí to mnoho energie, které se pak nedostává na respektující vztahy s dětmi a partnerem. Mnoho žen je přetížených, vystresovaných, podceňuje se, vztahy je vysilují, místo aby jim dodávaly energii. Co s tím? Je třeba pracovat sama se sebou, hledat slabá a bolestivá místa a zacelovat je, hledat programy v hlavě, hojit postupně svoji ženskou podstatu.
Sama jsem tímto procesem opakovaně procházela, někdy i s podporou jiné osoby. Vím proto, jak moc se může člověk změnit, když chce, ulevilo se mi a začala jsem žít spokojeně.
Ozvěte se, pokud i vy chcete více poznat sebe sama, lépe žít a naučit se fungovat v láskyplných vztazích.